• Autoceļa „Ērgļi – Saules” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Brunavas pagastā
 • Autoceļa „Ezeriņi – Zītari” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Brunavas pagastā
 • Autoceļa „Ķirķeļu kapi – Silenieki” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Brunavas pagastā
 • Autoceļa „Stūrmaņi – Ķirķeļu kapi” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Brunavas pagastā
 • Autoceļa „Dzeltenais krogs – Pāce” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Gailīšu pagastā
 • Autoceļa „Īslīces „Mazanniņaas” pagrieziens uz Pāci” būvdarbu uzraudzība Bauskas novadā, Gailīšu pagastā
 • Laukuma rekonstrukcijas Kr. Valdemāra ielā 1c būvdarbu uzraudzība Rīgā
 • Autoceļa “Krampāni – Sīmašas” būvdarbu uzraudzība Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Zīles – Stradi – Gribažas” būvdarbu uzraudzība Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Rīta iela – Krieviņi un Muižnieki – Krieviņi” būvdarbu uzraudzība Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Poteri – Poļvarka” būvdarbu uzraudzība Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Kalnagals – Ozoliņi” būvdarbu uzraudzība Ošupes pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Krastiņi – Siliņi” būvdarbu uzraudzība Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Rupsala – Raudupe” būvdarbu uzraudzība Ošupes pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Madonas šoseja – Saukas purvs” būvdarbu uzraudzība Barkavas pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļa “Atašiene – Joksti – Zalāni” būvdarbu uzraudzība Atašienes pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Darvasbrenči – Kaķīši” būvdarbu uzraudzība Krustpils pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Prodsala – Uģernieki” būvdarbu uzraudzība Krustpils pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Spolāni – Dārzupītes” būvdarbu uzraudzība Kūku pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Zīlāni – Jaunāmuiža” būvdarbu uzraudzība Kūku pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Pakalnes – Sūnas” būvdarbu uzraudzība Kūku pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Ļamāni – Luksti” būvdarbu uzraudzība Mežāres pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Kropiņi – Druvasnieki” būvdarbu uzraudzība Mežāres pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Kaupernieki – Ierniņi” būvdarbu uzraudzība Variešu pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Pāpuļi – Cīruļi” būvdarbu uzraudzība Variešu pagastā, Krustpils novadā
 • Autoceļa “Vīpes skola – Luksti” būvdarbu uzraudzība Vīpes pagastā, Krustpils novadā
 • Meža ceļa ,,Misupes ceļš” būvdarbu uzraudzība Salas pagastā, Jēkabpils novadā
 • Meža ceļa ,,Ašusila ceļš” būvdarbu uzraudzība Liepnas pagastā, Alūksnes novadā
 • Meža ceļa ,,Sita – Stradi 2.posms” būvdarbu uzraudzība Rugāju pagastā, Rugāju novadā
 • Meža ceļa ,,Grāpja ceļš” būvprojekta izstrāde Indrānu pagastā, Lubānas novadā
 • Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 3 Soboļevka-Maltas Trūpi km 0,00-2,00
 • Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 18 Teilāni-Grāvuļi-Straujupe km 0,55-2,82
 • J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā
 • Autoceļš Ezergali – Mežāres un autoceļš Sāviena – Ķunci Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
 • Autoceļš Silnieki - Dobsalas un autoceļš Dravsalas – Auziņas – Trākši Praulienas pagastā, Madonas novadā